Den stora herrgården

Det har alltid funnits de människor i historien som är rika. De som har ett överflöd av kapital, som många gånger (precis som idag) används till att ordna med stora och mastiga byggnader. Även dessa byggnader har en lång och vacker historia i Sverige, där det finns många exempel på otroliga herrgårdar som har det mesta som man kan önska sig i form och utrymme. Dessa herrgårdar är än idag väldig eftertraktade och det är inte nödvändigtvis gårdsromantikerna som är intressenterna – det kan lika gärna vara de som idag tillhör gräddan i samhället.

Storlek gav status

Dessa byggnader har varit, och är, fortfarande byggnader för de som har ett överflöd av pengar och ofta har de under många, många generationer fungerat som bostäder för en familj. Dessa familjer behöver nödvändigtvis inte har varit många till antalet, men poängen med dessa stora byggnader handlade inte om att skapa så mycket utrymme som möjligt för så många som möjligt, det handlade snarare om att visa sin status via storleken och standarden på huset.

Stora hus och bostäder kommer alltid att ha denna känsla kring sig, att det rör sig om människor med mycket pengar. Men även om det är så, så kommer man aldrig att kunna ta ifrån dessa herrgårdar deras underbara skönhet, för de är verkligen vackra på många sätt och vis. Herrgårdar av det här slaget har också fått mycket kärlek och omvårdnad under åren som har gått, vilket betyder att de aldrig riktigt har nått den nivå där huset är närmast förfallet och i behov av omfattande renoveringsbehov – det har snarare gjort år efter år i många, många steg där herrgårdens ursprungliga utseende har bevarats på ett ljuvligt sätt. Och det är verkligen en förtjänst till den svenska kulturhistoriska byggnadskulturen. Titta bara på Wifstavars Herrgård: