Första inlägget!

Vi svenskar har i många, många år skapat oss olika typer av hem. Dels så har vi det traditionellt svenska, kulturen av byggnader och bostäder som härstammar från våra egna idéer och dels har vi den internationella prägeln på bostäder, där vi låtit våra hem formats av idéer och smarta lösningar från andra länder. Vi har alltid hämtat inspiration från andra när vi utvecklat våra egna liv, och har med all säkerhet också inspirerat andra med våra klassiska särdrag i vår byggnadstradition.

Allt eftersom att århundrandena gått så utvecklas och förfinas våra hem och något som är lika uppskattat idag som för många, många år sedan är den klassiska svenska gården. Gårdar av olika stilar med olika typer av syften, allt från den klassiska bondgården till den stora herrgården är naturliga och givna delar av den svenska arkitekturen. Det finns mycket tradition i alla delar av Sverige och från söder till norr finns tydliga utmärkande tecken för varje område, där olikheterna är relativt tydliga. Allt från de klassiska, låga gårdarna i Skåne till de härligt intensivt faluröda gårdarna i Dalarna. Det finns med andra ord väldigt mycket att upptäcka bland svenska gårdar och vi ska försöka ta med er på en resa – dels den historia och dels den moderna, vad man kan göra med dessa gårdar idag.

Det äldre Sverige

Gårdar är av tradition en plats där många svenskar kan hitta sin familjehistoria. Det är sättet man levde på för drygt hundra år sedan där familjen var stor och alla hjälpte till i det dagliga arbetet, för det var gården som också erbjöd levebrödet för många. Gårdarna skapades i denna del av historien för att kunna sörja både för familj och samtidigt människor som kom till gårdarna för att arbeta, så bostäderna kring en gård var många, allt från arbetarnas bostäder till den stora gården där familjen bodde, många gånger med flera generationer samtidigt.

Det var dock inte alla som bodde med tjänstefolk och kunde anställa människor som gjorde arbetet åt dem, utan många sörjde för sina gårdar alldeles själva där det förväntades att man som familjemedlem skulle ställa upp och bidra till hushållet. Oavsett om man var bonde eller arbetade med andra delar av samhällsfunktionen så var gården fortfarande väldigt praktisk där man kunde bo många tillsammans och hjälpa varandra och underlätta vardagen. Svenska gårdar har med andra ord ett stort kulturhistorisk minne som allt mer börjar hamna i skymundan allt eftersom att människor flyttar in till storstäder.

Gårdar från förr, i vinterskrud.
Gårdar från förr, i vinterskrud.

Det moderna Sverige

Det finns dock en kraft hos många människor som längtar till denna typ av boende – gårdsboendet. Att ta till vara på det stora och vackra som finns i det svenska samhället, som inte alls behöver var utdömt eller ointressant, utan snarare en intressant utmaning att göra till sitt eget, samtidigt som man också bevarar en liten den av det som en gång var Sverige. Att ta hand om och anpassa dessa hem på ett modernt sätt med moderna ting, samtidigt som man med respekt återskapar en historisk byggnad, är populärt och blir allt mer en rolig och viktig insats som många människor gör idag.

Här på svenskagardar.nu kommer vi att hylla det som en gång varit och samtidigt vandra den moderna vägen till den nutida svenska gården.