Om oss

Vi är en grupp människor som älskar vårt land och våra gårdar. Den svenska naturen kan ge oss så väldigt mycket på många sätt och en av de viktiga sakerna är gårdar och dess historia. Det som är så intressant är att se hur olika gårdar i olika områden har utvecklats under tidens gång, hur de har anpassats till den omkringliggande naturen och dess möjligheter. Av den anledningen kan man se att det finns tydliga skillnader mellan gårdarna byggda i söder och de som är byggda i norr.

Det är givet så att gårdar byggdes på sätt som på bästa sätt för tiden utnyttjade naturen. Det finns med andra ord givna anledningar till att gårdarna i söder ser ut som de gör och att gårdar i norr har sitt utseende, men de har också sina likheter. Det är inspirerande och intressant att dyka ner i denna del av den svenska historien och vi hoppas att ni delar vårt intresse av svenskar gårdar. Det är i vilket fall det som ni kommer att få ta del av med vår hjälp!
En helt vanlig svensk lada från förr.